NEWTON Analytics

NEWTON Analytics


Alati za automatsku obradu i analizu zvučnih snimaka, posebno za telefonske razgovore u pozivnim centrima.

Alati za automatsku obradu i analizu zvučnih snimaka, posebno za telefonske razgovore u pozivnim centrima.
Isprobajte Ključna svojstva

NEWTON Analytics


Alati za automatsku obradu i analizu zvučnih snimaka, posebno za telefonske razgovore. NEWTON Analytics uključuje modul za automatsko pretvaranje zvučnih snimaka u tekstualni format i drugi modul za dodatnu analizu teksta.

Šta NEWTON Analytics radi?

NEWTON Analytics je skup alata za automatsku obradu i analizu zvučnih snimaka, posebno telefonskih razgovora. Program sadrži modul za automatsko pretvaranje zvučnih zapisa u tekstualni oblik, a dobijeni tekst se nakon transkripcije može detaljno analizirati kroz program.

NEWTON Analytics

Ključna svojstva


Automatska transkripcija poziva u tekst u pravom vremenu.

18 jezika, uključujući engleski, češki, slovački, poljski i švedski.

Prepoznavanje tema poziva i ključnih reči

Obrada prema određenim parametrima

Pretraga punog teksta u razgovorima

Sofisticirani korisnički interfejs

Kontinuirano poboljšavanje transkripcija s prilagođenim korisničkim rečnicima

Ključna svojstva
Tehnička rešenja

Tehnička rešenja


Rešenja preko Clouda ili na lokalnom računaru

Metapodaci iz PBX-a

Naša rešenja pretvaranja govora u tekst NEWTON SpeechGrid

Prilagodljive performanse

Prilagodljivi web interfejs

Integracija u postojeća korisnička rešenja

Prepoznajemo glas na 18 jezika.

“Sigurnost podataka naših klijenata nam je na prvom mestu. I bez GDPR-a svesni smo da je privatnost presudna i da ljudski glasovi zaslužuju posebnu pažnju.”
pavel-bartak-ctverec
Pavel Barták
Product Manager