NEWTON Dictate LEX

NEWTON Dictate LEX

NEWTON Dictate

NEWTON Dictate LEX


NEWTON Dictate omogućava korisnicima programa uštedu vremena pri izradi dokumenata. Duži tekstovi se diktiranjem izrađuju brže nego kucanjem, a tekst se može odmah po potrebi urediti. Uz funkciju naknadne transkripcije, audio zapisnik sa terena transkribuje se na zahtev korisnika. Zavisno od tipa mobilnog uređaja za diktiranje, snimak se može preneti na računar putem USB-a ili poslati e-mailom. Pojedini uređaji opremljeni su barkod čitačem i kamerom pa se uz audio zapis isporučuju i fotografije.

Izrada svih vrsta pravnih spisa znatno je olakšana zahvaljujući specijalizovanom pravnom rečniku, bilo da se sistem primenjuje na sudovima ili u advokaturi. Višestruka korist za same korisnike programa ogleda se i prema strankama u samom postupku koje kraće čekaju na presudu, rešenje ili spis.

Rečnike razvijamo u saradnji s klijentima i po potrebi.

NEWTON Dictate LEX