NEWTON Dictate MED

NEWTON Dictate MED

NEWTON Dictate

NEWTON Dictate MED


Brže stvaranje dokumenata

Trenutno je fazi izrada opšteg medicinskog rečnika na srpskom jeziku za program NEWTON Dictate.

Planirana je implementacija opšteg medicinskog rečnika u sve zainteresovane grane medicine, čime će upotreba programa biti omogućena svim klinikama i bolnicama i poliklinikama u Srbiji.

NEWTON Dictate u medicinskoj praksi omogućava lekaru da više vremena provodi sa pacijentima: njegovo vreme se ne gubi na prekucavanje nalaza niti na overu dokumenata nakon što su poslati na kucanje, jer se diktiranjem smanjuje broj potencijalnih grešaka. Kompatibilan je sa specijalizovanim programima i omogućava unos anamneze ili dijagnoze direktno u program. Lekaru smanjuje administrativno opterećenje i omogućava mu brži i lakši rad.

NEWTON Dictate MED